608 703 245 Petr, 608 555 906 David

Obchodní podmínky

Všeobecné informace

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro dodávání zboží a poskytování služeb dodavatelem GRAPHICO Ideas Company s.r.o., provozovna Lomená 119, Mnichovice (dále jen dodavatel) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran.
Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění.
Dodavatel se zabývá vytvářením návrhů a zajišťováním tisku na reklamní a propagační činnosti včetně jejich dodání. Rozsah nabídky, dodací lhůty a aktuální ceny jsou přístupné na www stránkách samolepkyonline.cz

Objednávka

Objednávka je provedena pomocí kalkulačního formuláře na www stránkách samolepkyonline.cz.
Dodavatel je povinen objednávku potvrdit a zaslat proformafakturu. Dodavatel je oprávněn požadovat před tím, než přistoupí ke zhotovení zakázky její zaplacení v plné výši včetně DPH. Odesláním objednávky potvrzuje odběratel, že se seznámil s obchodními podmínkami, dodacími lhůtami a cenou zakázky. Dodavatel nebude zpracovávat zakázky, pokud obsah tiskovin porušuje právní normy České republiky.

Platební podmínky

Ceny se řídí platným ceníkem v kalkulačním formuláři. V případě, že má zakázka jiné parametry než nabízí kalkulační formulář, bude cena sdělena individuálně na základě poptávky.
eny jsou platné k okamžiku provedení objednávky.
Cena je uvedena bez DPH.

Způsoby platby

Cenu zakázky platí odběratel – zadavateli tisku hotově při převzetí v provozovně zhotovitele.
Na dobírku (hotově dopravci při převzetí).
Předem na účet (bankovním převodem). Při platbě předem obdržíte po přijetí objednávky e-mail s proformafakturou fakturou. Daňový doklad obdržíte buď spolu se zásilkou a nebo – pokud jste zadali odlišnou dodací adresu – obdržíte daňový doklad na fakturační adresu zvlášť. V obou dokumentech najdete fakturovanou částku a naše bankovní spojení.
Abychom mohli Vaši platbu správně přiřadit, zadejte číslo faktury do pole variabilního symbolu VS.
Dále Vás upozorňujeme, že je výroba zahájena až po přijetí platby na naší straně.
Veškeré ceny jsou platné pouze pro tisk z tiskových dat, které splňují požadavky definované v sekci Jak připravit data.

Dodatečné změny v objednávce, storno objednávky

Odběratel – zadavatel tisku může parametry zakázky změnit, nebo celou zakázku stornovat do té doby, dokud nezapočnou práce na její výrobě. Výroba započne v okamžiku, kdy jsou dodána finální tisková data.
Za finální data lze považovat taková data, která splňují podmínky definované v sekci Jak připravit data.
V případě, že jsou data zařazená do výroby již nelze zakázku stornovat, měnit parametry zakázky, ani zaslat opravná data. Data jsou ihned zařazena do tisku.

Fakturace

Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad – faktura.Pokud je zákazníkem společnost se sídlem v členských státech Evropské unie a má platné DIČ příslušného státu, bude faktura automaticky vystavena bez DPH.

Termín dodání

Odběratel – zadavatel tisku uvede do objednávky požadovaný termín dodání. Dodavatel u každé objednávky kontaktuje odběratele a individuálně odběratelovi potvrdí domluvený termín dodání zakázky.
V případě, že potřebujete zakázku realizovat expresně, je nutné termín dohodnout na emailu:
Dodací lhůta může být mimořádně prodloužena vlivem vyšší moci nebo poruchy na výrobnímzařízení dodavatele nebo jeho smluvních partnerů. O této skutečnosti je dodavatel povinen odběratele ihned informovat.

Dopravné

Česká republika 0 Kč

Německo 1500 Kč / 60Eur

Rakousko 1500 Kč / 60Eur

Švýcarsko 1500 Kč / 60Eur

Slovensko 1500 Kč / 60Eur

Zakázky dopravujeme v rámci České republiky dle podmínek.

Po Praze dopravujeme zakázky naší autodopravou.
Mimo Prahu zakázky posíláme službami Top Trans nebo EMS.
Dodávka do zahraničí – Vaši zakázku dopravíme na Vaše přání do mnoha zemí. Ceny za dopravu do ostatních států můžete vyčíst z výše uvedené tabulky nebo z ceníku DHL. Vemte prosím v úvahu fakt, že dodací lhůty do zahraničí nejdou stanovit úplně přesně s ohledem na celní předpisy a delší přepravní trasy. Ceny za dopravu platí pro zakázky do hmotnosti 700 kg (europaleta). Pro zakázky větších hmotností než 700kg jsou ceny stanoveny dle sazebníku DHL.

Záruka

Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením nebo nevhodným skladováním.
Vada na části dodaného zboží neopravňuje k reklamaci celé zásilky.
Odběratel – zadavatel tisku je povinen zkontrolovat zboží neprodleně po jeho doručení resp. převzetí a neprodleně, nejpozději však do dvou dnů od doručení resp. převzetí, písemně (dopisem, faxem či e-mailem) oznámit společnosti ., zjištěné vady.

Reklamace

Předmětem reklamace může být nedodržení parametrů ze strany dodavatele, tj. gramáž, formát, menší množství, nežli bylo objednáno, vytištění špatného motivu, nebo jiné znehodnocení zboží způsobené chybnými postupy při výrobě a dodatečném opracování.
Reklamovat nelze chyby, které jsou způsobeny tiskem z podkladů, které nebyly připraveny dle požadavků na tisková data v sekci Jak připravit data. Dále nelze reklamovat vytištění obsahových chyb, překlepů atd. Za obsah tiskovin neručíme. Rovněž neručíme za umístění motivů na tiskovině, rozmístění jednotlivých stránek na skládaných letácích, vzhledem k tomu, že nestandardní umístění může být designérský záměr. Kontrolu provedeme pouze v případě, že bude objednána. Poté bude na nezvyklé nebo chybné rozmístění zadavatel upozorněn a bude s ním konzultována případná úprava. V opačném případě proběhne výtisk dat tak, jak byly dodány.

Odpovědnost dodavatele

Odpovědnost dodavatele za škodu nemůže přesáhnout celkovou (účtovanou) cenu vadného nebo pozdě expedovaného zboží. Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za porušení autorských práv odběratelem – zadavatelem tisku.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 1999. Obchodní podmínky se mohou v závislosti na provozu měnit. Aktuálně platné podmínky jsou vždy uvedeny v rámci tohoto odkazu a ruší veškerá předchozí znění!